ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 1, April 2009

Az ECVET hírlevél első számának tartalma:
  • Egy szerkesztőségi cikk Odile Quintin asszonytól, az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős főigazgatójától. A cikk bemutatja az ECVET általános kialakítását, különös hangsúlyt helyezve arra a szerepre, amit a 10 kísérleti ECVET projekt ebben a folyamatban betölt.
  • Egy tematikus cikk, amely illusztrálja az EKKR (EQF) és az ESzSzK (ECVET) kísérleti projektjeinek egymást kiegészítő jellegét. A cikk beszámol az EKKR kísérleti projektjeinek tapasztalatairól és a levonható tanulságokról;
  • A tíz kísérleti ECVET projekt rövid leírása; és
  • Egy " újdonságok" szekció, amely tájékoztatást ad az ECVET-el kapcsolatos legújabb fejleményekről.