ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 1, April 2009

Het eerste nummer van de ECVET nieuwsbrief bevat:
  • Een redaktioneel artikel van Mevrouw Odile Quintin, Algemeen Directeur voor Onderwijs, Training, Cultuur en Jeugd bij de Europese Commissie. Het redaktioneel artikel stelt het algemene kader van het ECVET ontwerp voor en benadrukt de rol van de tien ECVET proefprojecten in dit process;
     
  • Een thematisch artikel dat aantoont hoe de EQF proefprojecten en de ECVET proefprojecten elkaar aanvullen;
     
  • Een beschrijving van de tien ECVET proefprojecten; en
     
  • Een wat is nieuw sectie die informatie geeft over de meest recente ECVET ontwikkelingen.