ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 1, April 2009

Primul număr al Buletinului ECVET (Sistemului European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională) include:

  • Un editorial de D-na Odile Quintin, Directoratul General pentru Educaţie, Formare Profesională, Cultură şi Tineret al Comisiei Europeane. Editorialul prezintă cadrul general al ECVET-ului cât şi rolul celor zece proiecte pilot ECVET în acest proces.
  • Un articol tematic care ilustrează complementarităţile între proiectele pilot EQF (Cadrul European al Calificărilor) şi proiectele pilot ECVET. Articolul prezintă experienţe şi lecţii care pot fi învăţate din proiectele pilot EQF.
  • O descriere a zece proiecte pilot ECVET;
  • O serie de noutăţi care furnizează informaţii despre ultimele progrese în domeniul ECVET.