ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 1, April 2009

 

První vydání bulletinu o kreditním systému pro odborné vzdělávání ECVET obsahuje:

  • Příhovor paní Odile Quintin, generální řiditelky pro vzdelávaní a kulturu Evropské komise. Tento příhovor prezentuje obecný rámec návrhu a implementace systému ECVET a klade zvláštní důraz na roli deseti pilotních projektů ECVET v tomhle procesu

  • Tematický článek který ilustruje vzájemné provázanosti medzi projektmi ktoré testujú EQF a ECVET.
    Tento článok identifikuje zkušenosti a poznatky, které mohou být získány z pilotních projektů EQF.

  • Popis desíti pilotních projektů ECVET, a

  • Část o novinkách která poskytuje informace o nejnovějším vývoji ECVET