ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2011

4. numurs, 2011. gada aprīlis

ECVET žurnāla ceturtajā numurā:

  • redakcijas sleja, autors Kristiāns Letmeirs (Christian Lettmayr), Cedefop centra direktora vietas izpildītājs;
  • raksts par OPIR projekta rezultātiem, par ko ziņoja OPIR projekta noslēguma konferencē 18.–19. februārī Briselē;
  • raksts par Aerovet projektā izstrādāto mobilitātes struktūrvienību izveidi un testēšanu;
  • raksts par CREDCHEM projektu, kurā izstrādāja un testēja kredītpunktu sistēmu ar mērķi uzlabot mobilitāti ķīmijas nozarē;
  • raksts par M.O.T.O projektu, kurā praksē testēta ECVET sistēma, lai uzlabotu mobilitāti tūrisma nozarē;
  • Cedefop sagatavots raksts par ECVET sistēmas vispārējo attīstību Eiropā;
  • ieskats septītā ECVET pilotprojektu semināra norisē Vīnē;
  • plaša jaunumu sadaļa.