ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2011

Uitgave 4, april 2011

In de vierde uitgave van het ECVET Magazine vindt u

  • een artikel van Christian Lettmayr, directeur van Cedefop;
  • een artikel over de resultaten van het OPIR-project, gebaseerd op de afsluitende OPIR-conferentie op 18 en 19 februari in Brussel;
  • een artikel over het ontwerpen en testen van mobiliteitskwalificaties die in het Aerovet-project zijn ontwikkeld;
  • een artikel over het CREDCHEM-project, over het ontwikkelen en testen van een systeem voor studiepuntenoverdracht ter verbetering van de mobiliteit in de chemische industrie;
  • een artikel over het M.O.T.O-project, waarmee ECVET in de praktijk wordt getest op mobiliteit in de toeristische sector;
  • een artikel van Cedefop over de algemene stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het ECVET in Europa;
  • een overzicht van het zevende seminar over de ECVET pilot-projecten in Wenen; en
  • een aantal nieuwsartikelen.