ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2011

Vydanie 4, apríl 2011

Štvrté vydanie časopisu ECVET Magazine obsahuje

  • úvodník od Christiana Lettmayra, vrchného riaditeľa Cedefop;
  • článok o výsledkoch projektu OPIR, založený na záverečnej konferencii OPIR konajúcej sa 18.-19. februára v Bruseli;
  • článok o navrhovaní a testovaní mobilných jednotiek vyvinutých prostredníctvom projektu Aerovet;
  • článok o projekte CREDCHEM o vývoji a testovaní kreditného systému ohľadom zvyšovania mobility v chemickom sektore;
  • článok o projekte M.O.T.O, ktorý testuje ECVET v praxi ohľadom mobility v turistickom sektore;
  • článok od Cedefop ohľadom hlavného stupňa rozvoja ECVET v Európe;
  • záber zo siedmeho seminára pilotných projektov ECVET vo Viedni; a
  • séria nových článkov.