ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2011

Številka 4, april 2011

V četrti številki revije ECVET Magazine boste lahko prebrali:

  • uredniški komentar Christiana Lettmayrja, izvršnega direktorja centra za razvoj poklicnega usposabljanja Cedefop;
  • članek o rezultatih projekta OPIR na podlagi zaključne konference OPIR, ki se je odvijala 18. in 19. februarja v Bruslju;
  • članek o oblikovanju in preizkušanju enot za mobilnost, ki so nastale v okviru projekta Aerovet;
  • članek o projektu CREDCHEM ter razvoju in preizkušanju kreditnega sistema z vidika izboljšanja mobilnosti v kemijski panogi;
  • članek o projektu M.O.T.O., ki preizkusi učinkovitost projekta ECVET o mobilnosti v turistični panogi;
  • članek centra za razvoj poklicnega usposabljanja o splošnem razvoju projekta ECVET v Evropi;
  • reportažo s sedmega seminarja pilotskih projektov ECVET na Dunaju in
  • še več novic.