ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 6, November 2011

ECVET žurnāla sestajā numurā ir iekļauts:

  • ievadraksts no Ērika Hessa, ECVET politikas darbinieka Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātā;
  • apkopojošs raksts par ECVET pilotprojektu otro paaudzi, kuri sāka darbu 2011. gada janvārī;
  • raksts par NETINVET tīklu, kas izveidots projekta RECOMFOR darbības rezultātā;
  • raksts par projektu CAPE-SV un šī projekta rezultātu prezentēšana franču sociālajiem partneriem;
  • raksts par ECVET tehnisko prasību testēšanu, kas tika veikta NETWORK projekta ietvaros;
  • ieskats ECVET forumā, kas 2011. gada jūnijā risinājās Madridē;
  • virkne jaunumu.