ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 6, November 2011

Szóste wydanie magazynu ECVET zawiera:
  • artykuł wprowadzający autorstwa Erika Hessa, specjalista ds. polityki ECVET, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury;
  • artykuł podsumowujący na temat drugiej generacji projektów pilotażowych ECVET, które wprowadzono w życie w styczniu 2011 r.;
  • artykuł na temat sieci NETINVET, która powstała dzięki projektowi RECOMFOR;
  • artykuł o projekcie CAPE-SV i o prezentacji jego wyników francuskim partnerom społecznym;
  • artykuł dotyczący testowania specyfikacji technicznych ECVET w projekcie NETWORK;
  • zdjęcie z forum ECVET w Madrycie w czerwcu 2011 r.;
  • orazseria nowych pozycji.