ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 6, November 2011

Брoй 6 на списание ECVET съдържа:
  • уводна статия от Ерик Хес, политически ръководител, ECVET, Европейска комисия, ГД„ Образование и култура“;
  • обобщаваща статия за второто поколение пилотни проекти на ECVET, които започнаха работата си през януари 2011 г.;
  • статия за мрежата NETINVET, която е основана в резултат на проекта RECOMFOR;
  • статия за проекта CAPE-SV и презентацията на резултатите от проекта на френските социални партньори;
  • статия за тестването на техническите спецификации на ECVET от проекта NETWORK;
  • преглед на форума ECVET в Мадрид през юни 2011 г.;и 
  • серия новини