ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 7, February 2012

7 numeris, 2012 m. vasaris

Septintame ECVET numeryje skaitykite:

  • Christian Lettmayr, CEDEFOP direktoriaus, vedamasis straipsnis apie socialinių partnerių įsitraukimą į bendrą Europos projektą „VET-Agenda“;  
  • straipsnis apie paskutinius vieno iš aštuonių pirmosios kartos bandomųjų Europos projektų etapus (2008–2012) su pagrindinėmis gairėmis;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą CPU Europa, kuris yra prancūzakalbės bendruomenės Belgijoje profesinio švietimo ir mokymo reformos sistemos dalis;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą MENECVET, kurio tikslai yra išsiaiškinti, ar Prancūzijos Nacionalinės švietimo ministerijos VET kvalifikacijos atitinka ECVET principus;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą „EASYMetal“, kuris vysto ir tiria metodus ir būdus, kaip padidinti perėjimo iš priešprofesinio į profesinį ugdymą Vokietijoje skaidrumą ir perėjusiųjų skaičių;
  • straipsnis apie antrosios kartos bandomąjį projektą ICARE, kurio tikslas sukurti asmens rūpyboje taikytiną atpažinimo modelį ir užtikrinti patikimus dvišalius santykius su programoje dalyvaujančiomis šalimis partnerėmis;
  • straipsnis apie antros kartos bandomąjį projektą „2get1care“, kuris ieško būdų, kad apmokymui skirta sveikatos apsaugos įranga būtu siunčiama į kitas šalis, apmokyti jų specialistus;
  • daug naujų pranešimų;
  • pirmosios kartos bandomųjų Europos projektų bendros galutinės konferencijos (vykusios 2012 m. vasario 22–23 d.) koncepcijos apžvalga.