ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 7, February 2012

Wydanie 7, Luty 2012

Siódme wydanie magazynu ECVET zawiera:

  • Artykuł wprowadzający Christiana Lettmayra, dyrektora zarządzającego CEDEFOP, aktywnie współpracującego z partnerami społecznymi we wdrażaniu wspólnych europejskich narzędzi VET;
  • Artykuł na temat ostatniego wydarzenia dotyczącego europejskich projektów pilotażowych pierwszej generacji (tel. 2008-2012) oraz jego kluczowego przesłania;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji CPU Europe, który jest elementem szerszej reformy systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) we francuskojęzycznej społeczności w Belgii;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji MENECVET mającego na celu porównanie kwalifikacji VET Francuskiego Ministerstwa Edukacji z zasadami ECVET;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji EASYMetal: opracowanie i przetestowanie sposobów i narzędzi służących do zwiększenia przejrzystości i przenikalności pomiędzy edukacją przedzawodową i zawodową w Niemczech;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji ICARE mającego na celu opracowanie modelu rozpoznawania w obszarze opieki osobistej i ustanowienia wzajemnego zaufania między zaangażowanymi krajami partnerskimi;
  • Artykuł na temat pilotażowego projektu 2 generacji 2get1care, który ma na celu opracowanie podejścia do międzyzawodowej i międzypaństwowej przenoszalności komponentów szkolenia w zawodach związanych ze służbą zdrowia;
  • Seria nowych pozycji;
  • Zarys wspólnej konferencji na temat europejskich projektów pilotażowych w dniach 22–23 lutego 2012.