ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 7, February 2012

Брой 7, февруари 2012 г.

Брой 7 на списание ECVET съдържа:

  • уводна статия от Кристиан Летмайр (Christian Lettmayr), и.д. директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) по въпросите на активното включване на социални партньори в прилагането на общоевропейските инструменти по Европейската програма за професионално образование и обучение;
  • статия за заключителните събития по осем от първото поколение европейски пилотни проекти (етап 2008-2012 г.) и основните им послания;
  • статия за пилотния проект от второ поколение CPU Europe, представляващ част от основна реформа на системата за професионално образование и обучение (ПОО) във френскоговорящата общност на Белгия;
  • статия за пилотния проект от второ поколение MENECVET, чиято цел е да проучи доколко квалификациите по ПОО на френското Министерство на националното образование са съвместими с принципите на ECVET;
  • статия за пилотния проект от второ поколение EASYMetal, в който се разработват и изпробват методи и способи за повишаване на прозрачността и пропускливостта на допирните точки между предпрофесионалното и професионалното обучение в Германия;
  • статия за пилотния проект от второ поколение ICARE, чиято цел е да разработи модел за признаване в областта на личните грижи и установяване на взаимно доверие между участващите държави партньорки;
  • статия за пилотния проект от второ поколение 2get1care, насочен към разработването на подход за междупрофесионална и транснационална прехвърляемост на компоненти за обучение в здравните професии;
  • поредица новини;
  • резюме на концепцията за съвместната заключителна конференция за европейските пилотни проекти на 22-23 февруари 2012 г.