ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 9, May 2012

ECVET žurnāla devītais numurs ir speciālizdevums, kas pilnībā veltīts 2008.–2011. gada ECVET pilotprojektu noslēguma konferencei, kura risinājās Briselē 2012. gada februārī.
 
Tajā ir iekļauts:
  • ievadraksts no Utes Hallera-Bloka, kas ir EACEA nodaļas vadītājs: Darbs ar ECVET — no praktiskām zināšanām līdz politikas izstrādei;
  • raksts par pirmās konferences dienas rezultātiem: Kopīgā izpratne par ECVET — praktisko risinājumu dažādība;
  • konspektīvs raksts par pilotprojektu rezultātiem: 2008. gada ECVET pilotprojektu rezultāti;raksts par otrās konferences dienas rezultātiem: Kādi ir nosacījumi turpmākai ECVET ieviešanai?;
  • raksts par tēmu “Iepazīšanās ar FINECVET iniciatīvas rezultātiem”, kas tika prezentēta FINECVET beigu konferencē Helsinkos 2012. gada 15. martā;
  • kā arī virkne jaunumu.