ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 9, May 2012

Dziewiąte wydanie magazynu ECVET to specjalna edycja, całkowicie poświęcona wynikom konferencji na temat projektów pilotażowych ECVET w latach 2008-2011, która odbyła się w lutym 2012 roku w Brukseli.

Zawiera:

  • artykuł redakcyjny autorstwa Ute Haller-Blocka, szefa EACEA: Doświadczenie z ECVET – od praktyki do polityki;
  • artykuł na temat rezultatów pierwszego dnia konferencji: „Wspólne rozumienie ECVET – różnorodność praktycznych rozwiązań”;
  • krótkie przedstawienie wyników projektów pilotażowych: „Wyniki projektów pilotażowych ECVET 2008”;
  • artykuł na temat rezultatów drugiego dnia konferencji: Jakie są konieczne warunki do dalszego wprowadzania ECVET?;
  • artykuł na temat „Rezultatów inicjatywy FINECVET”, wprowadzonej na konferencji FINECVET w Helsinkach 15 marca 2012 r., orcas
  • seria nowych pozycji.