ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 9, May 2012

Detta nionde nummer av ECVET-magasinet är ett specialnummer, som helt ägnas åt resultaten från den slutliga konferensen om ECVET-pilotprojekten 2008-2011, vilken ägde rum i februari 2012 i Bryssel.
 
Det innehåller:
  • En ledarartikel av Ute Haller-Block, enhetschef EACEA: ECVET-erfarenheter - från praktik till policy, 
  • En artikel om resultaten från konferensens första dag: "Gemensam förståelse av ECVET - en mångfald praktiska lösningar", 
  • En sammanfattande artikel om pilotprojektens resultat: "Resultaten för 2008 års ECVET-pilotprojekt",
  • En artikel om resultaten från konferensens andra dag: Vilka är de nödvändiga förutsättningarna för att ytterligare implementera ECVET?,
  • En artikel om "Lärdomar från FINECVET-initiativet" som introducerades på FINECVET-slutkonferensen i Helsingfors den 15 mars 2012, samt
  • Ett antal nya inslag.