ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 9, May 2012

Deváté číslo časopisu ECVET Magazine je speciální vydání, které je celé věnováno výsledkům závěrečné konference pilotních projektů ECVET z let 2008–2011, která se konala v únoru 2012 v Bruselu.

Obsah čísla:

  • úvodník od Ute Haller-Block, ředitelky agentury EACEA: Zkušenosti se systémem ECVET – od praxe k zásadám;
  • článek o výsledcích 1. dne konference: Sdílení poznatků o systému ECVET – rozmanitost praktických řešení;
  • přehledový článek o výsledcích pilotních projektů: Výsledky pilotních projektů ECVET 2008;
  • článek o výsledcích 2. dne konference: Jaké jsou nezbytné podmínky pro další implementaci systému ECVET?;
  • článek týkající se Poučení z výsledků iniciativy FINECVET, které bylo prezentováno na závěrečné konferenci FINECVET, konané v Helsinkách 15. března 2012
  • a řadu zpráv.