ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 2, July 2009

Antrajame ECVET naujienų numeryje rasite:

 

  • P. Helene Clark, Generalinio Direktorato Švietimas, Kultūra ir Mokymasis visą gyvenimą: strategijos ir programos direktorės, vedamajį straipsnį. Jis pristato naujausius ECVET veiksmus ir gaires tolimesniam ECVET vystymuisi;
  • Straipsnį, apžvelgiantį antrajį ECVET eksperimentinių projektų seminarą, skirtą partnerystės kreditų perkėlimui kūrimui ir mokymosi resultatų naudojimui įsigilinant į skirtingus mokymosi kontekstus;
  • Straipsnį, akcentuojantį ECVET iniciatyvą Vokietijoje, kuri finansuoja nacionalinius eksperimentinius projektus išbandyti ECVET Vokietijos kontekste;
  • Straipsnį apie AEROVET eksperimentinį projektą, kuris planuoja išbandyti kreditų įgijimo ir perkėlimo principus aviacijos mokslo pramoneje; ir
  • ‘Kas naujo’ skyrių, kuriame pristatomos, tarp kitų naujienų, būsimos konferencijos ir seminarai, skirti Europos kvalifikacijų sąrangai ir klausimams, susijusiems su kvalifikacijomis mokymuisi visą gyvenimą ir darbingumui didinti.