ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 2, July 2009

Второто издание на ECVET Бюлетина включва:
 • Редакционна статия от Г-жа Елен Кларк, Директор, ГД Образование и култура, Обучение през целия живот: политики и програми. Редакционната статия представя последните развития на ECVET и пътна карта за постепенното и въвеждане;
   
 • Статия, която предоставя преглед на втория семинар пилотни проекти ECVET, посветен на създаването на партнъорство за трансфер на кредити и използването на резултатите от обучението в разбирането на различни учебни контексти;
   
 • Статия, акцентираща върху немската инициатива ECVET, която финансира национални пилотни проекти за тестване на ECVET в немски контекст;
   
 • Статия за пилотния проект AEROVET, която има за цел тестване на принципите за натрупване и трансфер на кредити в авиационната индустрия; както и
   
 • Раздел “Какво ново”, включващ, между другото, презентация на предстоящите конференции и семинари, посветени на Европейската квалификационна рамка и на въпроса за квалификации за учене през целия живот и наемане на работа.