ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 3, November 2009

Den tredje utgvan av ECVET bulletinen delades ut under lanseringen av ECVET/EQARF vid en konferens i Bryssel den 17-18 november.

Den innehller:
  • En ledare av Michel Aribaud (EU-kommissionen DG EAC) skriven med anledning av konferensen;
     
  • En artikel som beskriver den europeiska styrningen av ECVET samt roller och ansvarsfrdelning inom ECVET-ntverket och ECVETs anvndargrupp (Michel Aribaud EU-kommissionen DG EAC);
     
  • En analys av utmaningar och frgor kring engagemang av sektorer och deras kvalifikationer i EQF processen samt hur dessa inverkar p ECVET (av Tormod Skjerve, Loukas Zahilas och Isabelle Le Mouillour, Cedefop);
     
  • En sammanfattande artikel frn seminariet fr Berlins pilotprojekt angende design av enheter fr meritverfring (av Daniela Ulicna, GHK Consulting).