ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 3, November 2009

Третото издание на ECVET Бюлетина беше раздадено на ECVET/EQARF стартираща конференция на 17-18 ноември в Брюксел. В този брой ще намерите:
  • Редакционна статия от Мишел Арибо (Европейска комисия, ГД Образование и култура), подготвена специално по случай конференцията;
     
  • Статия, представяща европейското управление на ECVET, описваща ролите и отговорностите на мрежата ECVET и групата на ECVET потребителите (Мишел Арибо, Европейска комисия, ГД Образование и култура);
     
  • Статия, анализираща предизвикателствата и въпросите около участието на сектори и техните квалификации в процеса EQF и как тези са свързани с ECVET (от Тормод Скйерве, Лукас Захилас и Исабел Лъо Муиор, Cedefop);
     
  • Обобщителна статия от семинара за пилотни проекти в Берлин относно проектирането на звена за трансфер на кредити (от Даниела Улична, GHK Consulting).