ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2010

Czwarte wydanie Biuletynu ECVET zawiera:
  • artykuł wstępny Joao Delgado, kierownika Działu Szkolenia Zawodowego i Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, przedstawiający aktualności na temat struktury wsparcia dla współpracy i zarządzania ECVET oraz innych zmian przewidzianych na rok 2010
  • zestaw wytycznych opracowanych przez projekty pilotażowe ECVET dotyczących projektowania i opisu jednostek efektów uczenia się w kontekście mobilności międzynarodowej
  • artykuł na temat fińskiej inicjatywy Finecvet ściśle związanej z ECVET
  • artykuł o planowanych działaniach Narodowych Agencji programu "Uczenie się przez całe życie” w celu wspierania rozwoju i zrozumienia ECVET
  • zestawienie wiadomości, w tym ogłoszenie nowego zaproszenia do składania wniosków na projekty pilotażowe dotyczące ECVET