ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2010

Al patrulea număr al Buletinului ECVET conţine următoarele:
  • Un editorial de Joao Delgado, Conducătorul Unităţii pentru Formare Profesională şi Leonardo da Vinci din Comisia Europeană, Directoratul General de Educaţie şi Cultură. Editorialul oferă noutăţi cu privire la structura de sprijin pentru cooperarea europeană şi guvernarea ECVET-ului cât şi alte planuri prevăzute pentru 2010.
  • Un set the linii directoare dezvoltate de proiectele pilot ECVET cu privire la proiectarea şi descrierea unităţilor rezultatelor învăţării din perspectiva mobilităţii transnaţionale.
  • Un articol despre  un proiect iniţiat de Finlanda strâns legat de ECVET: Finecvet.
  • Un articol despre activitatea planificată a Agenţiilor Naţionale pentru Programul de Învăţare pe Parcursul Vieţii pentru a sprijini dezvoltarea şi înţelegerea ECVET-ului.
  • Un set de noutăţi, inclusiv un anunţ cu privire la noul apel pentru propuneri de proiecte pilot ECVET.