ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2010

Четвъртото издание на ECVET Бюлетина съдържа:
  • Редакционна статия от Жоао Делгадо, началник на отдел Професионално обучение и програма “Леонардо да Винчи” в Европейската комисия, ГД “Образование и култура”. Статията предоставя актуална информация за структурата за подкрепа на европейското сътрудничество и управление на ECVET, както и други новости, предвидени за 2010 година.
  • Набор от насоки, разработени от пилотните проекти ECVET по отношение на дизайна и описанието на единици резултати от обучението от перспективата на транснационалната мобилност
  • Статия относно една финландска инициатива, която е тясно свързана с ECVET: Finecvet
  • Статия за планираната работа на Националните агенции за програмата “Обучение през целия живот”, подкрепяща развитието и разбирането на ECVET
  • Набор от новини, включително известие за нова покана за представяне на предложения за пилотни проекти ECVET