ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 4, April 2010

ECVET-i bülletääni neljas väljaanne sisaldab:
  • Joao Delgado, Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (DG EAC) tööalase koolituse üksuse ja Leonardo da Vinci programmi juhi juhtkirja. Juhtkiri annab uut teavet Euroopa koostöö ja ECVET-i halduse toetusstruktuuri ning muude 2010. aastaks ennustatavate arengutulemuste kohta.
  • ECVET-i pilootprojektide juhiseid seoses ainepunktide kavandamise ja kirjeldusega rahvusvahelise mobiilsuse perspektiivis
  • Artiklit ECVET-iga tihedalt seotud Soome algatuse Finecvet’i kohta
  • Artiklit elukestva õppe programmiga seotud riigiasutustele planeeritud ECVET-i väljaarendamist ja mõistmist toetava töö kohta
  • Mitmeid uudiseid, k.a. teade uue ECVET-i pilootprojektide pakkumiskutse kohta