ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 1, June 2010

1 leidimas, 2010 birželis

Tai penktasis biuletenio ECVET leidimas, kuris sutampa su pirmuoju žurnalo ECVET leidimu. Nuo 2010 m. birželio mėn. biuletenis, kurio vienas iš tikslų buvo koordinuoti pirminius ECVET projektus, dabar susiejamas su ECVET tinklo žurnalu ECVET. Žurnalas ECVET bus leidžiamas 5 kartus per metus.
 
Šiame žurnalo leidinyje rasite:

  • Profesinių įgūdžių kėlimo vadovo ir Europos komisijos Leonardo Da Vinčio (DG EAC) Joa Delgado vedamąjį
  • straipsnį apie „SME Master plus“ darbą su projektais, kuriuos įgyvendinant reikalingi specialūs įgūdžiai
  • straipsnį, pristatantį projektą OPIR ir jo veiklą, kurio metu bus įvertintas ECVET mobilumas 2010 m.
  • straipsnį pateikiantį menų srities skaidrumo ir kvalifikacijos pripažinimo problemas, kurias išaiškino projektas CAPE-SV
  • VET reformų, susijusių su Belgijos prancūzų bendrijos ECVET, pristatymas
  • diskusija apie ECVET svarbą pripažįstant žinias, įgūdžius ir kompetenciją, įskaitant įgytus ne formaliuose mokymuose.