Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

Dziewiąte wydanie magazynu ECVET to specjalna edycja, całkowicie poświęcona wynikom konferencji na temat projektów pilotażowych ECVET w latach 2008-2011, która odbyła się w lutym 2012 roku w Brukseli.

Zawiera:

  • artykuł redakcyjny autorstwa Ute Haller-Blocka, szefa EACEA: Doświadczenie z ECVET – od praktyki do polityki;
  • artykuł na temat rezultatów pierwszego dnia konferencji: „Wspólne rozumienie ECVET – różnorodność praktycznych rozwiązań”;
  • krótkie przedstawienie wyników projektów pilotażowych: „Wyniki projektów pilotażowych ECVET 2008”;
  • artykuł na temat rezultatów drugiego dnia konferencji: Jakie są konieczne warunki do dalszego wprowadzania ECVET?;
  • artykuł na temat „Rezultatów inicjatywy FINECVET”, wprowadzonej na konferencji FINECVET w Helsinkach 15 marca 2012 r., orcas
  • seria nowych pozycji.